Flytende pris kampanje

  • Kampanje til nye kunder
  • Variabel strøm til 30,00 øre/ kWh
  • Ingen bindingstid
KAMPANJE TIL NYE KUNDER

Flytende pris kampanje
kun 30,00 øre/ kWh 

Med Flytende Pris Kampanje følger du markedssvingningene, men prisen endres ikke like ofte som spotpris.
Prisen kan endres med to ukers varsel, og blir varslet på e-post eller brev. Gjeldende pris vises på våre nettsider, ”Min side”, samt på Forbrukerrådets tjeneste strompris.no. 
 
Kampanjen gjelder i 2 måneder, etter dette blir avtalen overført til Flytende pris standard. Avtalen faktureres etterskuddsvis. Avtalen forutsetter både AvtaleGiro og eFaktura. Dersom både AvtaleGiro og eFaktura ikke er bestilt innen 14 dager etter utsendelse av første faktura står GNP Energy fritt til å endre produkt til Flytende pris standard.  
 
Strømprisen er inkl. el-sertifikat og mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg. 

3000