wic.getHovedforhandler():13, article:5395

Om selskapet

GNP Energy er et strømselskap som leverer strøm til sluttbrukerne i det nordiske markedet. Hovedkontoret er i Sandefjord, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland under det felles merkenavnet GNP Energy. Med visjonen «Energy Made Easy» skal det være enkelt, trygt og forutsigbart å være kunde hos GNP Energy.

GNP Energy er et dynamisk selskap, med 32 heltidsansatte som alle har betydelig erfaring fra energibransjen til tross for den lave gjennomsnittsalderen i selskapet. Vår ambisjon er å være en anerkjent uavhengig strømleverandør i det nordiske markedet, med fokus på forbrukersegmentet samt små og mellomstore bedrifter innenfor bedriftssegmentet. Vi ønsker å utfordre de mer tradisjonelle aktørene både på konkurransedyktige avtaler og ikke minst kundetilfredshet. Strøm skal være enkelt for våre kunder, og vårt mål er å yte kundeservice med kvalitet og skape en merkevare som anerkjennes for høy kundetilfredshet.

Selskapets målsetting er å skape langsiktige verdier for våre aksjonærer gjennom en kombinasjon av utbytte og en stabil aksjekursutvikling over tid. GNP Energy har som mål å dele ut 50-60% av årsresultatet i utbytte til aksjonærene.

GNP Energy er en klima- og miljøorientert bedrift, og vi kan tilby alle våre kunder strømavtaler med opprinnelsesgarantier - slik at strømmen er garantert å komme fra fornybare kilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og energieffektivisering, noe som er viktig i vårt kunderettede markedsarbeid. Vi hjelper gjerne kundene med å identifisere og implementere energieffektiviserende tiltak for å spare både klima og penger.

Vi er en uavhengig strømleverandør som utfordrer de etablerte aktørene i bransjen, og ønsker størst mulig åpenhet og transparens.

GNP Energy har ikke egen kraftproduksjon og har derfor ingen økonomisk egeninteresse av høye strømpriser.

Vår visjon:
«Energy made easy!»

Våre verdier:

 • Være inkluderende og åpne
 • Være stolt og målrettet
 • Forstå våre kunder

Eiere:

Liste over de 20 største aksjonærene.

Styret:

 • Gisle Kristian Sveva - Chair Board and acting chief executive officer
 • Marianne Lie
 • Glenn Nøstdahl
 • Joakim M. Hovet

Les mer om styret her.

Ledelsen:

 • Gisle Kristian Sveva - Chair Board and acting chief executive officer
 • Anisa Solvang - Group COO
 • Ole Kristian Haga - Group CFO
 • Susanne Gjermundrød - Group CSDO
 • Kristian Renaas – Group Chief Sales and Marketing Officer

Børsmeldinger:

Les børsmeldinger her.

Investorkontakt

Ole Kristian Haga - Group CFO

Tlf: +47 905 68 863

Epost: olekristian@gnp.energy

Aksjeinformasjon:

Ticker: GNP

Kontofører VPS med kontaktinformasjon DNB Markets

DNB Markets

Organisasjonsnummer NO 984 851 006

Stranden 21, 0021 Oslo

GNP Energy AS verdipapirnummer NO0010886013

Eierstyring og selskapsledelse:

Selskapet har som uttalt mål å følge anbefalingene fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). En nærmere redegjørelse for selskapets etterlevelse er planlagt, utarbeidet og vil bli offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av selskapets årsrapport for 2021.

Selskapsdokumenter

Gjeldende vedtekter, sist oppdatert 21. august 2020 finnes her.

Generalforsamling:

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 21.08.2020(pdf)

Protokoll generalforsamling 02.06.2020(pdf)

Innkalling til ordinær generalforsamling 19.05.2021(pdf)

Protokoll generalforsamling 19.05.2021(pdf)

Utbyttepolitikk:

En beskrivelse av selskapets vedtatte utbyttepolitikk finnes her.

Etiske retningslinjer:

En nærmere beskrivelse av selskapets etiske retningslinjer kan du lese mer om her.

Finanskalender:

31.08.2021 - Halvårsrapport

28.04.2022 - Årsrapport

19.05.2022 - Ordinær generalforsamling

Rapporter og presentasjoner:

Oversikt over rapporter og presentasjoner.

Ønsker du nyhetsbrev fra GNP Energy?

Abonner på vårt nyhetsbrev så kan vi gi deg gode tilbud og tips til å holde strømkostnadene nede.

GNP Energy Norge AS, Raveien 422, 3239 Sandefjord, org. nr 895 691 232, telefon 21 65 10 00, e-post hei@gnp.energy 

©2021 GNP Energy

Kundeservice åpent 9-15.
Telefon 21 65 10 00.

31.08.2021:

Kjære kunde,

Fra 01.10.2021 vil vårt gebyr for papirfaktura være kr 69,-. Vi minner også om at ved opprettelse av enten E-postfaktura, eFaktura, AvtaleGiro eller Vipps, så er fakturagebyr kr 0,-. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen Kundeservice GNP Energy

30.07.2021: På grunn av økte avgifter i EUs kvotesystem for CO2 vil det utføres justeringer på pristak i bedriftsavtaler, samtidig som vi foretar den årlige indeksreguleringen. Det vises til pkt. 6 i avtalevilkårene, og endringen vil gjelde f.o.m. 01.09.2021.