wic.getHovedforhandler():13, article:5395

Om selskapet

GNP Energy er et nordisk strømselskap med hovedkontor i Sandefjord, Norge. Konsernet har operative datterselskaper i Norge, Finland, Sverige og Danmark under det felles varemerket GNP Energy. Konsernet ble etablert i 2012 og vi betjener i dag ca. 38 000 kunder, hvorav ca. 30 000 er private husholdninger og ca. 8 000 er bedrifter. Konsernet har i dag 32 heltidsansatte og har et salgsnettverk med etablerte salgs- og telemarketing selskaper.

GNP Energy er et dynamisk selskap, og våre ansatte har betydelig erfaring fra energibransjen til tross for den lave gjennomsnittsalderen i selskapet. Vår ambisjon er å være en anerkjent uavhengig strømleverandør i det nordiske markedet, med fokus på forbrukersegmentet samt små og mellomstore bedrifter innenfor bedriftssegmentet. Vi ønsker å utfordre de mer tradisjonelle aktørene både på konkurransedyktige avtaler og ikke minst kundetilfredshet. Strøm skal være enkelt for våre kunder, og vårt mål er å yte kundeservice med kvalitet og skape en markevare som anerkjennes for høy kundetilfredshet.

Selskapets målsetting er å skape langsiktige verdier for våre aksjonærer gjennom en kombinasjon av utbytte og en stabil aksjekursutvikling over tid. GNP Energy har som mål å dele ut 50-60% av årsresultatet i utbytte til aksjonærene.

GNP Energy er en klima- og miljøorientert bedrift, og vi kan tilby alle våre kunder strømavtaler med opprinnelsesgarantier - slik at strømmen er garanteres å komme fra fornybare kilder. Vi legger vekt på teknologiutvikling og energieffektivisering, noe som er viktig i vårt kunderettede markedsarbeid. Vi hjelper gjerne kundene med å identifisere og implementere energieffektiviserende tiltak for å spare både klima og penger.

Vi er en uavhengig strømleverandør som utfordrer de etablerte aktørene i bransjen, og ønsker størst mulig åpenhet og transparens.

GNP Energy har ikke egen kraftproduksjon og har derfor ingen økonomisk egeninteresse av høye strømpriser

Våre verdier:

 • Være inkluderende og åpne
 • Være stolt og målrettet
 • Forstå våre kunder
 • Overraske
 • Ha det gøy sammen

Eiere:

Liste over de 20 største aksjonærene.

Styret:

 • Ketil Sundal - Styreleder
 • Marianne Lie
 • Lars Løyning
 • Joakim M. Hovet

Les mer om styret her.

Ledelsen:

 • Sigrun Eggen: CEO
 • Ole Kristian Haga: CFO
 • Ingrid Hallenstvedt: CSDO
 • Glenn Nøstdahl: Co-founder and strategy manager

Les mer om ledelsen her.

Investorkontakt

Ole Kristian Haga - Group CFO

Tlf: +47 905 68 863

Epost: olekristian@gnp.energy

Aksjeinformasjon:

GNP Energy AS har utstedt 10 millioner aksjer hver med pålydende kroner 1 og like rettigheter i selskapet.

Selskapet arbeider med å få aksjene notert på Merkur Market (Oslo Børs) i løpet av høsten.

Eierstyring og selskapsledelse:

Selskapet har som uttalt mål å følge anbefalingene fra Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). En nærmere redegjørelse for selskapets etterlevelse er planlagt, utarbeidet og vil bli offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av selskapets årsrapport for 2020.

Selskapsdokumenter

Gjeldende vedtekter, sist oppdatert 21. august 2020 finnes her.

Generalforsamling:

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 21.08.2020(pdf)

Protokoll generalforsamling 02.06.2020(pdf)

Utbyttepolitikk:

En beskrivelse av selskapets vedtatte utbyttepolitikk finnes her.

Etiske retningslinjer:

En nærmere beskrivelse av selskapets etiske retningslinjer kan du lese mer om her.

Finanskalender:

Årsregnskap 2020 - Onsdag 28. april 2021

Generalforsamling - Onsdag 19. mai 2021

Rapporter og presentasjoner:

Oversikt over rapporter og presentasjoner.

NO