Få riktig strømavtale i dag

  • Bytt på 2 min
  • Slik kommer du i gang
  • Nordisk strøm
  • Attraktive produkter

Bla

GNP Energy Norge AS 895691232 21651000 hei@gnp.energy NORDKRAFT NETT AS,SKAGERAK NETT AS
SLIK KOMMER DU I GANG

3 enkle trinn for bestilling av strøm

Din bestilling

Det er raskt og enkelt
å bestille hos oss.

Leverandørbyttet

Vi sørger for å flytte din strømavtale fra eksisterende leverandør.

Velkommen som kunde

Takk for bestillingen din til 
GNP Energy.
NORDISK STRØM

Hos GNP Energy kan vi tilby deg følgende

Energy made easy!

Hvorfor velge GNP Energy?

Vår ambisjon er å være en anerkjent uavhengig strømleverandør i det nordiske markedet, med fokus på forbrukersegmentet samt små og mellomstore bedrifter innenfor bedriftssegmentet. Vi ønsker å utfordre de mer tradisjonelle aktørene både på konkurransedyktige avtaler og ikke minst kundetilfredshet. Strøm skal være enkelt for våre kunder, og vårt mål er å yte kundeservice med kvalitet og skape en merkevare som anerkjennes for høy kundetilfredshet.

Vil du ha en karriere hos oss?

DETTE STÅR VI FOR

Derfor velger du GNP Energy

Mange års erfaring

GNP Energy har eksistert siden 2010. Vårt fokus er å bygge en sterk merkevare med gode kundeforhold, forutsigbar pris og god kundeservice.

Nordisk selskap

Vi er et privat selskap i alle de nordiske landene. Du finner GNP Energy i både Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Enkelt og forutsigbart

Vi er en uavhengig kraftleverandør. Gi oss din tillit. Er du villig til å utfordre gigantene i bransjen.

Bli kunde

Hva er Fornøydgarantien?

Produktet Folkepakka har Fornøydgaranti! For deg som kunde betyr dette at dersom du ?

Produktet Folkepakka har Fornøydgaranti! For deg som kunde betyr dette at dersom du ikke er fornøyd med din avtale, får du tilbake fastleddet for inntil 6 måneder. Betalingen for selve kraften som er levert inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget.

Fant du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemelding, vi ønsker deg en riktig fin dag!

Hva er Fornøydgarantien?

Produktet Folkepakka har Fornøydgaranti! For deg som kunde betyr dette at dersom du ?

Produktet Folkepakka har Fornøydgaranti! For deg som kunde betyr dette at dersom du ikke er fornøyd med din avtale, får du tilbake fastleddet for inntil 6 måneder. Betalingen for selve kraften som er levert inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget.

Fant du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemelding, vi ønsker deg en riktig fin dag!

Hvorfor står det at Folkepakka er uten bindingstid på nettsiden, mens jeg har avtaletid i 6 eller 12 måneder?

Du som har blitt oppsøkt av våre selgere har fått et spesialtilbud om garantipris og en ?

Du som har blitt oppsøkt av våre selgere har fått et spesialtilbud om garantipris og en måned gratis på en avtale med bindingstid. Dersom du bestiller via våre nettsider, vil du betale ordinær pris hele tiden. Du har imidlertid mulighet til å bestille Folkepakka med ett års bindingstid på våre nettsider, da får du også en måned gratis.

Fant du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemelding, vi ønsker deg en riktig fin dag!

Kan du forklare fastprispakke med tilleggsforbruk?

Fastprispakkene Hyttepakka, Leilighetspakka og Huspakka er en avtale hvor du ?

Fastprispakkene Hyttepakka, Leilighetspakka og Huspakka er en avtale hvor du faktureres en fast pris per måned. Prisen har et inkludert forbruk per år (Hyttepakka er inkludert 10 000 kWh per år, Leilighetspakka er inkludert 12 000 kWh per år, Huspakka er inkludert 25 000 kWh per år). Ditt registrerte årsforbruk hos netteier er grunnlaget for å beregne hva du må betale. Hvis du har årsforbruk over de inkluderte kWh, vil du i tillegg faktureres kr 149,- per 5 000 kWh over grensen på ditt produkt.

Fant du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemelding, vi ønsker deg en riktig fin dag!

Hvilken avtale passer for meg?

Det avhenger av hva som er viktig for deg med en strømavtale. Ønsker du å ha en fast sum?

Ønsker du å ha en fast sum å betale hver måned (jevn pris hele året) er fastprispakkene svært gunstige.
Flytende Pris er en god avtale for deg som ønsker en jevn og rimelig strømavtale. Prisendringer varsles 14 dager i forveien på epost eller brev, samt på strømpris.no, Min Side og våre nettsider www.gnp.energy.
Folkepakka er en god avtale med litt høyere risiko enn Flytende Pris. Den passer for deg som ikke har så stort behov for forutsigbarhet, da prisen følger markedssvingningene gjennom året. Folkepakka er strøm til forvaltningspris uten påslag.

Fant du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemelding, vi ønsker deg en riktig fin dag!

Hvorfor kan «flytende pris» være billigere enn «markedspris»?

Flytende Pris er gunstig da du får en jevnere pris med lavere risiko enn spotavtaler. ?

Flytende Pris er gunstig da du får en jevnere pris med lavere risiko enn spotavtaler. Prisen justeres med noe forsinkelse i forhold til spotprisen på grunn av prisendringsfristen, og vil dermed i perioder være billigere enn spotprisen. Vi ønsker å tilby den rimeligste standard variabelavtalen, og streber derfor for å være blant de øverste på Forbrukerrådets strømprisoversikt, strømpris.no.

Fant du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemelding, vi ønsker deg en riktig fin dag!

Hvordan sier jeg opp avtalen min?

Du sender en skriftlig oppsigelse til hei@gnp.energy. Vi gjør oppmerksom på ?

Du sender en skriftlig oppsigelse til hei@gnp.energy.
Vi gjør oppmerksom på at enkelte avtaler har bindingstid, eller oppsigelsestid. Ta kontakt med oss i forkant for å se hva som gjelder din avtale.

Fant du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemelding, vi ønsker deg en riktig fin dag!

Hvordan kan jeg angre min bestilling?

Bedrifter har ikke angrerett på bestilling. Er du privatperson mottar du angreskjema ved bestilling. Dette kan sendes inn til oss, du kan også ta kontakt med oss på telefon eller e-post.
Det er 14 dager angrerett.

Fant du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemelding, vi ønsker deg en riktig fin dag!

Hvordan bestiller jeg strøm?

Gå inn på www.gnp.energy for bestillingskjema og legg inn nødvending informasjon. Når du har sendt inn bestilling, vil du motta en epost med bestillingsbekreftelse. Ta også gjerne kontakt med vår kundeservice på e-post: hei@gnp.energy.


Hvordan faktureres det i GNP Energy?

Det faktureres på flere måter: etterskudd, a-konto og forskudd, avhengig av produkt. Så fremt det foreligger målerstand fra netteier vil du avregnes hver måned.


Hvem skal man sende måleravlesning til?

Måleravlesning skal skje til netteier når de ber om dette. En måleravlesning direkte til strømleverandøren skal kun skje ved bestilling av strøm. Har du fjernavlest måler slipper du dette. 


Hva skal jeg gjøre om jeg skal flytte?

Etter innføringen av elhub, skal nå kraftleverandøren melde om flytting. Send oss en epost til flyttemelding@gnp.energy, gjerne ca en uke før flyttedato.

Deretter behøver vi den nye adressen og det nye målernummeret for å melde eierskifte på den nye måleren din.

Hva er nettleie?

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. En betydelig andel av nettleien består av offentlige avgifter. Ved utfall/brudd på linje over lang tid kan du kreve kompensasjon fra netteier.


Hva er elsertifikat?

El-sertifikat er en felles nordisk løsning for å fremme produksjon av miljøvennlig strøm. Verden trenger mer strøm produsert fra fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi. Fornybar strøm kan erstatte strøm produsert fra olje, gass og kull, som fører til klimautslipp. Alle kunder som bruker strøm er pålagt å betale for el-sertifikater og dette skal øke initiativet for produksjon av fornybar energi. Les mer om el-sertifikater hos NVE.


Hvor finner jeg mitt kundenummer?

Du vil alltid finne ditt kundenummer på vår faktura, øverst til høyre. Dette kan du også finne igjen på velkomstbrevet du mottok av oss.


Hva er prisen på det estimerte forbruket?

Det er en ventet pris for perioden, ingen garantert pris. Du får månedlig faktura med avregning for faktisk pris og faktisk forbruk, så fremt det foreligger måleravlesning.


Når er min gratisperiode?

Du som har Folkepakka 12/6 mnd, 2. mnd gratis, vil få gratisperiode i den andre måneden du er kunde. Dette styres fra hvilken dato vi fikk leveranse til din måler. De første 30 dagene du er aktiv kunde får du garantiprisen, og de neste 30 dagene er gratis.


Kan jeg få strøm på min adresse?

Vi leverer strøm til kunder i hele Norge (unntatt Svalbard). Vi kan også via våre søsterselskaper levere strøm i Finland, Sverige og Danmark. 


Jeg skal flytte? Hva gjør jeg med strømmen?

Når du skal flytte, ta kontakt med oss så raskt som mulig, senest fem dager før utflyttingsdato. Din strømleverandør kan melde utflytting fra din tidligere bolig, men kun fremover i tid.  For å overføre avtalen til den nye boligen, behøver vi målepunktID (8 siffer, eller i kombinasjonen 7070575000xxxxxxxx) og måleravlesning i tillegg til den nye adressen. MålepunktID får du opplyst av netteier, tidligere eier av måleren eller ved å logge inn på https://plugin.elhub.no. Hvis ingen flytter inn etter deg, må du også kontakte netteier.

Dersom du ikke har fått meldt eierskifte før du flytter ut, kan ny eier deretter meldes inn på måleren tilbake i tid til reell eierskiftedato.

Send oss en henvendelse til flyttemelding@gnp.energy ved flytting.


Hvor finner man målepunktID?

MålepunktID er 8 siffer eller i kombinasjonen 7070575000xxxxxxxx. Du finner målepunktID på faktura fra din netteier eller ved å logge deg inn på plugin.elhub.no. 

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin. (https://elhub.no/om-elhub/elhub-for-sluttbruker/)

Spørsmål rundt juridisk eier

Hvis du har fått melding om at din bestilling har feilet på grunn av feil juridisk eier, er følgende stort sett årsaken: Den informasjonen vi har fått om kunde stemmer ikke overens med den informasjonen som er registrert i elhub. Det kan være feil registrert fødselsdato/orgnummer enten i vår bestilling eller i elhub, eller så står måleren på en annen person/annet foretak. Hvis du er i tvil om hvem måleren er registrert på, kan du kontakte din netteier eller logge inn på plugin.elhub.no.


Hvem skal ha måleravlesning?

Dersom du har standmålt/manuelt anlegg, skal du lese av måleren på vanlig måte til din netteier. De sender oss deretter det vi behøver for å kunne produsere faktura til deg. Dersom du har fjernavlest måler slipper du imidlertid dette. 


Jeg skal overta en annens måler, hvordan gjør jeg det?

Fyll inn eierskifteskjema og send til kundeservice, så hjelper vi deg. Bedrifter benytter eierskifteskjema for bedrifter .


Hvorfor står det at Folkepakka er uten bindingstid på nettsiden, mens jeg har avtaletid i 6 eller 12 måneder?

Du som har blitt oppsøkt av våre selgere har fått et spesialtilbud om garantipris og en måned gratis på en avtale med bindingstid. Dersom du bestiller via våre nettsider, vil du betale ordinærpris hele tiden. Du har imidlertid mulighet til å bestille Folkepakka med ett års bindingstid på våre nettsider, da får du også en måned gratis.


Hvilken avtale passer for meg?

Det er avhengig av hva som er viktig for deg med en strømavtale. Flytende Pris er en god avtale for deg som ønsker en jevn og rimelig strømavtale. Prisendringer varsles 14 dager i forveien på strømpris.no, Min Side og våre nettsider www.gnp.energy. Folkepakka er en god avtale med litt høyere risiko enn Flytende Pris. Den passer for deg som ikke har så stort behov for forutsigbarhet, da prisen følger markedssvingningene gjennom året. Folkepakka er strøm til forvaltningspris uten påslag. Med Folkepakka Garanti kan man også få et pristak, som betyr at prisen per kWh aldri vil overstige dette. 
Vi har også spotprisavtalen, Marked, hvor man bli avregnet timepris fra Nord Pool + påslag og fastledd.

Hvorfor kan «flytende pris» være billigere enn «markedspris»?

Flytende Pris er gunstig da du får en jevnere pris med lavere risiko enn spotavtaler. Prisen justeres med noe forsinkelse i forhold til spotprisen på grunn av prisendringsfristen, og vil dermed i perioder være billigere enn spotprisen. Vi ønsker å tilby den rimeligste standard variabel avtalen, og streber derfor for å være blant de øverste på Forbrukerrådets strømprisoversikt, strømpris.no.


Hvordan sier jeg opp avtalen min?

Du sender en skriftlig oppsigelse til hei@gnp.energy. Vi gjør oppmerksom på at enkelte avtaler har bindingstid, eller oppsigelsestid. Ta kontakt med oss i forkant for å se hva som gjelder din avtale. 
Hvis du skal flytte, send en epost til flyttemelding@gnp.energy. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan avslutte på grunn av flytting tilbake i tid, så det er lurt å kontakte oss ca en uke i forkant.


Hvordan kan jeg angre min bestilling?

Bedrifter har ikke angrerett på bestilling. Er du privatperson mottar du angreskjema ved bestilling. Dette kan sendes inn til oss, du kan også ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Det er 14 dager angrerett.


Kan jeg få strøm på min adresse?

Vi leverer strøm til kunder i hele Norge (unntatt Svalbard). Vi kan også levere strøm til Finland, Sverige og Danmark via våre søsterselskaper. 


Hvor finner man målepunktID?

MålepunktID er 8 siffer eller i kombinasjonen 7070575000xxxxxxxx. Du finner målepunktID på faktura fra din netteier eller ved å logge deg inn på plugin.elhub.no. 

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin. (https://elhub.no/om-elhub/elhub-for-sluttbruker/)

Feil på juridisk eier?

Hvis du har fått melding om at din bestilling har feilet på grunn av feil juridisk eier, er følgende stort sett årsaken: Den informasjonen vi har fått i bestillingen stemmer ikke overens med den informasjonen som er registrert i elhub. Det kan være feil registrert fødselsdato/orgnummer enten i vår bestilling eller i elhub, eller så står måleren på en annen person/annet foretak. Hvis du er i tvil om hvem måleren er registrert på, kan du kontakte netteier eller logge inn på plugin.elhub.no.


Hvem skal ha måleravlesning?

Dersom du har automatisk måler behøver du ikke å lese av. Ellers leser du av til netteier når du blir bedt om det. Når du skal bestille strøm hos GNP Energy er det tilstrekkelig at du har lest av måleren til netteier i løpet av de siste 2 måneder så lenge denne standen er registrert i elhub. Dette kan du også sjekke selv på plugin.elhub.no.


Sier dere opp hos min forrige strømleverandør?

Når vi mottar en bestilling, sender vi oppstartsmelding til elhub. Elhub sender en opphørsmelding til din forrige leverandør om at noen andre skal overta leveranse til din måler. Dersom du har bindingstid eller oppsigelsestid der, må du selv sende oppsigelse til tidligere leverandør.


Kan jeg få strøm på min adresse?

Vi leverer strøm til kunder i hele Norge (unntatt Svalbard). Vi kan også levere strøm i Finland, Sverige og Danmark gjennom våre søsterselskaper. 


Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner fakturaen min?

Du kan alltid finne fakturakopi ved å logge inn på Min Side.


Jeg skal flytte? Hva gjør jeg med strømmen?

Når du skal flytte, ta kontakt med oss så raskt som mulig, senest fem dager før utflyttingsdatoen. Din strømleverandør kan melde utflytting fra din tidligere bolig, men kun fremover i tid.
For å overføre avtalen til den nye boligen, behøver vi målepunktID (8 siffer, eller i kombinasjonen 7070575000xxxxxxxx) og måleravlesning i tillegg til den nye adressen. MålepunktID får du opplyst av netteier, tidligere eier av måleren eller på https://plugin.elhub.no. Hvis ingen flytter inn etter deg, må du også kontakte netteier.

Dersom du ikke har meldt om flyttingen før du flyttet ut, kan ny eier deretter meldes inn på måleren tilbake i tid til reell eierskiftedato.

Send oss en henvendelse til flyttemelding@gnp.energy ved flytting.


Hvor finner man målepunktID?

MålepunktID er 8 siffer eller i kombinasjonen 7070575000xxxxxxxx. Du finner målepunktID på faktura fra din netteier eller ved å logge deg inn på plugin.elhub.no. 

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin. (https://elhub.no/om-elhub/elhub-for-sluttbruker/)

Feil på juridisk eier?

Hvis du har fått melding om at din bestilling har feilet på grunn av feil juridisk eier, er følgende stort sett årsaken: Den informasjonen vi har fått i bestillingen stemmer ikke overens med den informasjonen som er registrert i elhub. Det kan være feil registrert fødselsdato/orgnummer enten i vår bestilling eller i elhub, eller så står måleren på en annen person/annet foretak. Hvis du er i tvil om hvem måleren er registrert på, kan du kontakte din netteier eller logge inn på plugin.elhub.no.


Hvem skal ha måleravlesning?

GNP Energy behøver en måleravlesning når du først bestiller avtale hos oss. Deretter skal du lese av måleren på vanlig måte til din netteier. De sender oss deretter det vi behøver for å kunne produsere faktura til deg.


Hva skal man gjøre hvis man skal flytte/selge?

Hvis du skal flytte, kan du ta med deg avtalen til nye lokaler. Da kontakter du oss litt i forkant, og oppgir målepunktID, målerstand og ny adresse. Vi bestiller deg deretter opp på den nye måleren. Hvis du skal selge, kan ny eier overta avtalen din. Da behøver vi en signert melding fra ny eier om at de bekrefter å overta avtalen. Ta kontakt med oss på e-post: hei@gnp.energy for skjema for anleggsovertakelse.

Hvis du skal flytte ut, må du gi oss beskjed minst 5 dager i forkant til flyttemelding@gnp.energy. Hvis ingen skal flytte inn etter deg, må du også kontakte netteier slik at de kan deaktivere anlegget.


Får jeg samlet faktura for strøm og nettleie?

Når du bestiller strømavtale hos GNP Energy, vil du få separat faktura for strøm og nettleie. Nettleie dekker transport av strøm fra produksjonsstedet til ditt hjem, samt drift og vedlikehold av strømnettet. Nettleien er den samme uansett hvilken strømleverandør du har. Nettleiefaktura kommer direkte fra din netteier, mens strømfakturaen kommer fra GNP Energy.


Sier dere opp hos min forrige strømleverandør?

Når vi mottar en bestilling, sender vi oppstartsmelding til din netteier. De sender en opphørsmelding til din forrige leverandør om at noen andre skal overta leveranse til din måler. Dersom du har bindingstid eller oppsigelsestid der, må du selv sende oppsigelse til den andre leverandøren.


Hvorfor har jeg forskudd på fakturaen min?

Strømavtalene Marked, Flytende pris og Fastpris 3 mnd faktureres etterskuddsvis for en periode på 1 måned. Strømavtalen Folkepakka og Folkepakka Garanti faktureres forskuddsvis for en periode på maksimalt 10 uker. Forskjellen mellom innbetalt forskudd og reelt forbruk (basert på måleravlesing) beregnes ved hver faktura når måleravlesing er mottatt fra kundens netteier. Dersom kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved neste faktura. Dersom kunden har innbetalt for lite, belastes dette ved neste faktura. Forskuddsfakturerte kunder avregnes hver måned slik at forskuddet blir justert jevnlig i forhold til ventet forbruk, da vil også forskudd fra forrige faktura tilbakeføres, og nytt forskudd vil bli lagt til, slik at du alltid vil ligge inne med forskudd. Dette er årsaken til at din første faktura vil oppleves som noe høyere enn normalt.


Hva er prisen på det estimerte forbruket?

Det er en ventet pris for perioden, ingen garantert pris. Du får månedlig faktura med avregning for faktisk pris og faktisk forbruk, så fremt det foreligger måleravlesning.


Når er min gratisperiode?

Du som har Folkepakka 6 eller 12 mnd, med 1 måned gratis, vil få gratisperiode i den siste måneden du er kunde. Dette styres fra hvilken dato vi fikk leveranse til din måler. De siste 30 dagene er med andre ord gratis, og du betaler ikke for selve strømforbruket, men kun nettleie.


Hvorfor står det at Folkepakka er uten bindingstid på nettsiden, mens jeg har avtaletid i 6 eller 12 måneder?

Du som har blitt oppsøkt av våre selgere har fått et spesialtilbud om garantipris og en måned gratis på en avtale med bindingstid. Dersom du bestiller via våre nettsider, vil du betale ordinærpris hele tiden. Du har imidlertid mulighet til å bestille Folkepakka med ett års bindingstid på våre nettsider, da får du også en måned gratis.


Hvordan setter jeg opp AvtaleGiro eller eFaktura?

Du setter selv om automatisk trekk eller eFaktura i din nettbank. Når du mottar din første faktura, benytter du KID-nummeret. For eFaktura bruker du de 12 første siffer i KID-nummeret som eFakturareferanse. For AvtaleGiro benytter du hele KID-nummeret. Den første fakturaen kan du velge å få tilsendt som e-postfaktura for å unngå fakturagebyr på kr 69,-.


Hva er Min Side?

På Min side kan du logge inn og finne all informasjon om ditt kundeforhold. Her kan du endre fakturaadresse, bytte mellom fakturautsendelse på epost eller papir, finne forbruksinformasjon og hvilken avtale du har.


Hvilken avtale passer for meg?

Det er avhengig av hva som er viktig for deg med en strømavtale. Flytende Pris er en god avtale for deg som ønsker en jevn og rimelig strømavtale. Prisendringer varsles 14 dager i forveien på strømpris.no, Min Side og våre nettsider www.gnp.energy. Folkepakka er en god avtale med litt høyere risiko enn Flytende Pris. Den passer for deg som ikke har så stort behov for forutsigbarhet, da prisen følger markedssvingningene gjennom året. Folkepakka er strøm til forvaltningspris uten påslag. Med Folkepakka Garanti kan man også få et pristak, som betyr at prisen per kWh aldri vil overstige dette. 
Vi har også spotprisavtalen, Marked, hvor man bli avregnet timepris fra Nord Pool + påslag og fastledd. 


Hvorfor er «flytende pris» billigere enn «markedspris»?

Flytende Pris er gunstig da du får en jevnere pris med lavere risiko enn spotavtaler. Prisen justeres med noe forsinkelse i forhold til spotprisen på grunn av prisendringsfristen, og vil dermed i perioder være billigere enn spotprisen. Vi ønsker å tilby den rimeligste standard variabel avtalen, og streber derfor for å være blant de øverste på strømpris.no, Forbrukerrådets kraftprisoversikt.


Hvordan sier jeg opp avtalen min?

Du sender en skriftlig oppsigelse via kontaktskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte avtaler har bindingstid, eller oppsigelsestid. Ta kontakt med oss i forkant for å se hva som gjelder din avtale.


Hvordan kan jeg angre min bestilling?

Bedrifter har ikke angrerett på bestilling. Er du privatperson skal du ha fått et angreskjema. Dette kan sendes inn til oss, du kan også ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Det er 14 dager angrerett.


Ønsker du nyhetsbrev fra GNP Energy?

Abonner på vårt nyhetsbrev så kan vi gi deg gode tilbud og tips til å holde strømkostnadene nede.

GNP Energy Norge AS, Raveien 422, 3239 Sandefjord, org. nr 895 691 232, telefon 21 65 10 00, e-post hei@gnp.energy 

©2021 GNP Energy

Kundeservice åpent 9-15.
Telefon 21 65 10 00.

31.08.2021:

Kjære kunde,

Fra 01.10.2021 vil vårt gebyr for papirfaktura være kr 69,-. Vi minner også om at ved opprettelse av enten E-postfaktura, eFaktura, AvtaleGiro eller Vipps, så er fakturagebyr kr 0,-. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen Kundeservice GNP Energy

30.07.2021: På grunn av økte avgifter i EUs kvotesystem for CO2 vil det utføres justeringer på pristak i bedriftsavtaler, samtidig som vi foretar den årlige indeksreguleringen. Det vises til pkt. 6 i avtalevilkårene, og endringen vil gjelde f.o.m. 01.09.2021.